Hero Imgs

Realizovano strateško planiranje Fondacije

U četvrtak i petak, 28-29.03.2019.godine, realizovano je strateško planiranje Investicijske fondacije Impakt za period 2019 - 2021. godine. Kroz strateško planiranje definisana je misija i vizija Fondacije te postavljen set strateških i operativnih ciljeva na jačanju preduzetničkog eko-sistema u BiH.

U strateškom planiranju učešće su uzeli osnivači fondacije, članovi Upravnog odbora te čitav tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji je podržan od strane Vlade Švicarske. U narednom periodu biće razvijen akcioni plan rada za prvu godinu Fondacije za koji su postavljeni ambiciozni ciljevi.