Hero Imgs

Impakt fondacija predstavljena na okruglom stolu "Turizam i IT"

U okviru pripreme za 10. jubilarnu Međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum 2019 danas je u Sarajevo održan Okrugli sto koji je okupio privrednike iz djelatnosti koje su karakteristične za pojedine regije.

Skup je namijenjen predstavnicima privrednog sektora, kompanijama i udruženjima privrednika sa šireg područja Sarajeva čija je djelatnost turizam i IT industrija koje su prepoznate kao glavne razvojne grane regije ili povezana sa njima. Programom skupa bila je predviđena razmjena iskustava o potencijalima rasta i razvoja ovih privrednih grana, informacija sa inostranih tržišta, definisanje prioritetnih mjera koje treba preduzeti, kao i pružanje ključnih smjernica kompanijama.

Cilj je da se identifikuju profili poslovnih partnera i investitora sa kojima bi bilo najkorisnije uspostaviti saradnju, a u radu Okruglog stola učestvovao je i dr Ranko Markuš. Sa time u vezi, učesnicima Okruglog stola je dr Ranko Markuš predstavio biznise koji su podržani u sklopu YEP Inkubatora poslovnih ideja, a koji djeluju u IT sektoru i turizmu, sa fokusom na dalju podršku njihovoj održivosti u sklopu Investicijske fondacije IMPAKT. Namjera je da se putem Fondacije djeluje na uzroke umjesto posljedica, uspostavi partnerstvo sa svim zainteresovanim akterima, osigura visok kvalitet usluga i podrške uspostavljenim biznisima, kao i onima za koje se putem procesa selekcije procijeni da imaj potencijal na tržištu – istakao je dr Ranko Markuš tokom današnjeg skupa.

U sklopu skupa prezentovane su mogućnosti podrške privrednicima sa područja Sarajeva od strane Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo, informisanje o aktivnostima i koristi od članstva u BBI VIP Business Clubu, predstavljanje mogućnosti prezentacije projekata, profila kompanija i proizvodnih programa u okviru programa SBF 2019.