Лопаре: Пријаве за YЕП инкубатор пословних идеја до 05.08.2020. године

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Општина Лопаре и Инвестицијска фондација ИМПАКТ обавјештавају заинтересоване постојеће и потенцијалне предузетнике са подручја општине Лопаре да је продужен рок за предају пријава за Јавни позив за учешће у YЕП инкубатору пословних идеја Лопаре до 05. августа 2020. године.

Уводне информације

Инвестицијска фондација „Импакт“ Сарајево и Пројекат запошљавања младих  YЕP, који се реализује уз подршку Владе Швајцарске,  а који је током 2018. и 2019. године у сарадњи са 32 локалне заједнице у БиХ реализовао YЕP инкубатор пословних идеја у којем је подржано оснивање 120 нових пословних подухвата широм БиХ, настављају реализацију активности које се односе на подршку развоју предузетништва и очувању радних мјеста у малим бизнисима, а у сарадњи са локалним заједницама у Босни и Херцеговини. Више информација о YЕP инкубатору пословних идеја доступно је на www.impakt.ba

У склопу заједничке сарадње између Инвестицијске фондације„Импакт“ и Општине Лопаре на реализацији YЕP инкубатора пословних идеја 2020 већ се реализује програм менторске и савјетодавне подршке за постојеће предузетнике како би им се пружила подршка у савладавању негативних посљедица COVID 19 пандемије и нормализацији пословања.

Предметни Јавни позив расписује се у сврху пријава за учешће у програму развоја предузетништва  YЕP инкубатор пословних идеја 2020.

Опис програма

 YЕP инкубатор пословних идеја представља свеобухватан програм инкубације пословних идеја односно  подршке реализацији пословних идеја и састоји се из слиједећих компоненти:

 1. Предузетничка обука у трајању од 6 дана у периоду од максимално 2 мјесеца фокусирана на развој пословног плана и пословног модела те јачање предузетничких вјештина, приликом чега учесници обуке имају континуирану стручну и менторску подршку тренера у изради задатака и финалној изради пословног плана и пословног модела.
 2. Припрема и реализација презентације пословних идеја пред стручном комисијом за оцјену пословних планова и пословних модела.
 3. Додјела бесповратне финансијске подршке у износу до 5.000 КМ за најбоље позитивно оцијењене пословне идеје (до 5 пословних идеја на подручју Општине Лопаре).
 4. Стручна и менторска подршка у даљем расту и развоју бизниса у складу са процијењеним потребама.

Све побројане форме подршке ће бити понуђене само оним предузетницима који буду успјешно савладавали појединачне циклусе програма. Подршка у сваком наредном циклусу условљена је успјешним завршетком претходног циклуса инкубације пословне идеје. У случају неиспуњавања преузетих обавеза од стране корисника, Инвестицијска фондација „Импакт“ и представници Општине Лопаре задржавају право да у било ком тренутку искључе било којег предузетника из процеса пружања подршке.

Ко може аплицирати за програм?

 • Физичко лице са пријављеним мјестом боравка на подручју општине Лопаре.
 • Организација цивилног друштва (удружења грађана и фондације) са сједиштем на подручју општине Лопаре, заинтересоване за покретање социјалних/друштвених предузетничких подухвата у виду привредних друштава односно формалног бизниса.
 • Власници постојећег  бизниса са сједиштем на подручју општине Лопаре који је регистрован  до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.)

Додатно, потребно је

 • Да апликант има пословну идеју коју жели да покрене и успостави формални бизнис у виду комерцијалног пољопривредног газдинства, предузетничке дјелатности као основне или додатне дјелатности, привредног друштва са минимално једним запосленим, задруге са минимално једним запосленим, удружења која ће пословати према принципима социјалног предузетништва са минимално једним запосленим. У случају „start-up“ бизниса неопходно је да се реализацијом пословне идеје осигура запошљавање најмање једне особе на период од годину дана.
 • Да апликант припада једној или више циљних група како је наведено испод.
 • Да апликант посједује минималне техничке вјештине за вођење производног процеса или управљање пословном активношћу.
 • Да апликант има минимално завршену средњу или вишу школу или искуство на пословима које обухвата пословна идеја.

Циљне групе:

 • Незапослени са мјестом пребивалишта на подручју општине Лопаре;
 • Запослени са мјестом пребивалишта на подручју општине Лопаре који би жељели  да покрену властити бизнис;
 • Организације цивилног друштва са сједиштем на подручју општине Лопаре, заинтересоване за ангажман у области социјалног предузетништва;
 • Власници постојећих бизниса са сједиштем на подручју општине Лопаре који је регистрован до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.). Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумијева прелазак у основну и/или додатну дјелатност.

Пропозиције учешћа у Програму

За учешће у YЕP инкубатору пословних идеја могуће је аплицирати са пословном идејом која као резултат подразумијева формално оснивање привредног субјекта/правног лица  и/или реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.) старт-уп бизниса не старијих од 12 мјесеци. Прихватљиви облици пословног подухвата су: комерцијално пољопривредно газдинство, привредно друштво уз обавезу запошљавања запосленика, предузетничка дјелатност као основна или додатна дјелатност, удружење и/или задруга који послују према принципима социјалног предузетништва  уз обавезу запослења једног запосленика. Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумијева прелазак у основну и/или додатну дјелатност.

Такође, у Програму не могу учествовати запосленици јавних служби за запошљавање, запосленици општинског органа управе нити чланови њихових ужих породица, као ни корисници YЕP инкубатора пословних идеја којима је одобрена бесповратна финансијска подршка у 2018/2019. години.

Ограничења у вези области или индустрија из које долазе пословне идеје су оне које налаже законодавство. Додатно, нису прихватљиве пословне идеје које имају негативан утицај на људско здравље (нпр. производња, прерада или пуштање у промет алкохолних пића или дуванских производа, производња која има значајан утицај на загађење људске околине и слично). У области социјалног предузетништва, као референтни документ који прописује вриједности, основне појмове и принципе социјалног предузетништва користи се Платформа развоја социјалног предузетништва у Републици Српској развијена од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске уз подршку Пројекта запошљавања младих YЕP.

Како аплицирати на Програм?

Пријаве на одговарајућем пријавном формулару подносе се најкасније до 05.08.2020. године. Пријавни формулар је могуће преузети електронски, на званичној страници Општине Лопаре https://www.opstinalopare.com/ или лично на Инфо пулту општинске управе.

Уз испуњен пријавни формулар доставља се и сљедећа документација:

 • Копија рјешења о регистрацији – за постојеће старт-уп бизнисе и невладине организације

Попуњен формулар и пратеће документе могуће је предати у писменој форми и онлине форми. Писмена пријава се предаје у затвореној коверти и то у писарницу Општине Лопаре, са назнаком „За учешће у програму YЕP инкубатор пословних идеја“. У случају онлине пријаве, документи се скенирају и достављају на е-маил: projektilopare@gmail.com са назнаком: „Пријава за учешће у програму YЕP инкубатор пословних идеја“.

Након истека периода за прикупљање апликација из овог Јавног позива, апликације се оцјењују с аспекта испуњења административних захтјева те непотпуне апликације неће бити разматране и биће одбачене.

Гдје могу добити више информација?

Више информација могуће је добити у Одјељењу за привреду Општине Лопаре, улица Цара Душана 143, на телефон 055 650 176 локал 116 или пак путем е-маил: projektilopare@gmail.com или на број телефона: 033 202 043 као и е-маил-а info@40.79.240.179.

Више ифнормација доступно је и на wеб страници Општине Лопаре: https://www.opstinalopare.com/?p=8716

Пријавни формулар за учешће у YЕР инкубатору пословних идеја Општина Лопаре преузмите овдје