Finansijska podrška

više o ulaganjima

Finansijska podrška

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru Programa podrške u poslovanju/YEP Inkubatora poslovnih ideja obuhvataju:

 • Obuku;
 • Izradu biznis plana;
 • Izradu prototipa;
 • Troškove registracije;
 • Dogradnju ili rekonstrukciju poslovnog ili proizvodnog prostora koji je ili u vlasništvu fizičkog/pravnog lica ili postoji dugoročni ugovor o najmu kojim je regulisan način obračuna ulaganja;
 • Kupovina opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
 • Trajna obrtna sredstva, do maksimalno 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Dodjeljena sredstva se koriste za inicijalno finansiranje (eng. seed funding) i finansiranje za razvoj poslovnog poduhvata (eng. scaling-up).

Inicijalno finansiranje (eng. seed funding)

Inicijalno finansiranje predstavljaju resurse/sredstva za pokretanje inicijative koja bi stimulisao razvoj poslovne ideje ili eventualno doprinos (engl. matching contributions) drugih, uključujući učešće potencijalnog preduzetnika. Inicijalno finansiranje se obezbjeđuje za validaciju ideje, razvoj prototipa, podrška u istraživanju tržišta, obuke, marketinga, registracije poslovnog poduhvata itd. Svrha ove vrste finansiranja je pomoć u fazi zasnivanja projekta, koja se pruža prije pravljenja konačne forme ili plana za buduće proširenje projekta.

Kroz Program se pruža finansijsku podrška za:

 • obuku;
 • izradu biznis plana;
 • izradu prototipa;
 • troškove registracije.

U slučaju kada je poslovni poduhvat samostalno sa uspjehom završio inicijalnu fazu, kvalifikovan je za prijavljivanje za podršku u finansiranju razvoja poslovnog poduhvata. Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani najmanje šest mjeseci, a najviše 36 mjeseci od podnošenja zahtjeva.

Inicijalno finansiranje se prioritetno pruža za poduhvate uključene u Program. Poslovni poduhvati se mogu prijaviti i u slučaju da nisu bili uključeni u Program, pod uslovom da se njihova ideja procjeni kao ideja koja ima potencijal razvoja, zapošljavanja mladih ili se može podvesti pod kategoriju «socijalnog preduzetništva». Sve prijave će biti analizirane od strane Komisije sačinjene od stručnjaka iz oblasti preduzetništva, odnosno poslovnog sektora kojem prijavljena ideja pripada.

Finasiranje je moguće i putem podnošenja zahtjeva za konvertibilni zajam. Konvertibilni zajam je kratkoročni zajam po povoljnim uslovima kreiranim za mlade preduzetnike. Zajam se u periodu dugovanja a sve do trenutka dospijeća može preračunati u vlasnički udio. U slučaju preračunavanja zajma u vlasnički udio, u preračun se uključuje i pripadajuća novčana kamata na zajam koja u ovom slučaju ne zahtijeva novčano plaćanje kamate.

Finansiranje za razvoj poslovnog poduhvata (eng. scaling-up)

Za sredstva po Programu, mogu da konkurišu i lica koja su, prethodno, bili osnivači i vlasnici najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz registra, prije objavljivanja javnog poziva.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 • Dogradnju ili rekonstrukciju poslovnog  ili proizvodnog prostora koji je ili u vlasništvu fizičkog/pravnog lica ili postoji dugoročni ugovor o najmu kojim je regulisan način obračuna ulaganja;     
 • Kupovinu opreme (nove ili polovne – ne starije od pet godina) uz uslov da je Isporučilac opreme pravno lice;
 • Trajna obrtna sredstva.

Za sredstva drugih donatora, način realizacije (bespovratna dodjela sredstava ili investicija) će odrediti predmetni partner prilikom formalizacije saradnje sa GOPA mbH/Projektom zapošljavanja mladih.