Forum službi zapošljavanja

razmjena iskustava između službi zapošljavanja u BiH i regionu. 

Forum službi zapošljavanja

U organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske se organizuju Forum službi zapošljavanja sa ciljem razmjene iskustava između službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini i regionu. 

Osnovni razlog za organizovanje Foruma je konstantan nedostatak dijaloga u oblasti zapošljavanja i reforme javnih službi za zapošljavanje. Manjak komunikacije, a samim tim i saradnje ne omogućava sinergiju, nadogradnju niti razvoj efektnih politika i mjera u ovoj oblasti.

Preteča ovog Foruma je Forum o zapošljavanju mladih. Problemi mladih i njihovog zapošljavanja navedeni su kao prioritieti u strateškim dokumentima na svim niovima odlučivanjau sektoru zapošljavanja, ali je utisak da šira javnost u BiH o ovome nije dovoljno informisana. Kako bi informisao širu javnost i podigao svijest o pitanjima mladih, u saradnji sa svojim partnerima YEP je do kraja druge faze implementacije Projekta (do kraja marta 2016) organizovao 12 Foruma o zapošljavanju mladih, periodičnih jednodnevnih događajaja zamišljenih kao prostor okupljanja svih vodećih aktera u oblasti zapošljavanja mladih u BiH.