Home Design d.o.o.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Home Design d.o.o. pruža slijedeće usluge:
• Izrada arhitektonskih rješenja
• Izrada idejnih projekata
• Izrada glavnih projekata
• Statičke planove i nacrte armature
• Elektroinstalacije, hidroinstalacije
• Dizajniranje enterijera i 3D vizualizacija

Tel:+ 387 62 800 359
Adesa: Maršala Tita, Živinice
email: adelhodzic84@yahoo.com