IDEJE

program razvoja ideja

Ideje

Program generisanja i validacije poslovnih ideja dio je ukupnog YEP pristupa za integralnu podršku preduzetništvu.

U svakom izvođenju, program razvoja ideja (Ideation) se prilagođava potrebama učesnika i može uključivati metode kao što su mind mapping6-3-5 Brainwritingdesign thinking i druge. Prilagodba programa korisnicima podrazumijeva kombinaciju metoda, dinamiku, dužinu trajanja podrške. 

Radi osiguranja efikasnosti i postizanja maksimalnih rezultata, u realizaciji programa YEP koristi flipped classroom metodologiju, prema kojoj učesnici kontakt sa predavačima koriste za razmjenu mišljenja, diskusije i rad na konkretnim kreativnim problemima.