Inkubacija poslovnih poduhvata

Sistem podrške jačanju preduzetničkih kapaciteta i poslovnom planiranju na mikro nivou

Inkubacija poslovnih poduhvata

Inkubacija poslovnih poduhvata – od ideje do biznisa spremnih za nastup na tržištu. Pružanje rada sa potencijalnim preduzetnicima u ranoj fazi razvoja njihovih poduhvata, zahtijeva obimnu intervenciju koja može uključivati program jačanja preduzetničkih vještina, podršku u razvoju i zaštiti prototipa proizvoda i/ili usluga, razvoj poslovnog modela i detaljnog poslovnog plana, te podršku u prezentiranju poslovnog poduhvata potencijalnim investitorima. 

U realizaciji programa inkubacije, Fondacija je kroz YEP programe razvila kapacitete u različitim metodologijama te interne i eksterne resurse za realizaciju programa velike složenosti i obima. Samo u 2018. godini, realizovani program inkubacije obuhvatio je više od 600 poslovnih poduhvata u čitavoj Bosni i Hercegovini. 

Tehnička podrška u registraciji i pokretanju biznisa – Fondacija raspolaže resursima i bogatim iskustvom u provođenju konkretnih koraka na registraciji i pokretanju poslovnih poduhvata. Pravni i knjigovodstveni aspekti pokretanja biznisa različitih pravnih statusa u različitim dijelovima zemlje, u praksi se moraju provoditi paralelno sa promotivnim i aktivnostima angažmana ljudskih resursa. Eksperti Fondacije raspolažu bogatim iskustvom u definiranju optimalnog pravnog statusa i ispunjavanja korespondentnih obaveza, neophodnih za pravilno početno pozicioniranje na tržištu. 

Čin registracije i pokretanja biznisa najstresnije je razdoblje u životnom vijeku poslovnog poduhvata. Zakonski i administrativni zahtjevi su striktni i propusti u njihovom potpunom poslovanju mogu ugroziti poslovanje. Istovremeno, od preduzetnika se očekuje početno pozicioniranje među dobavljačima i klijentima, nabavka odgovarajućih mašina i tehnologija, zaštita intelektualnih i autorskih prava, osiguranje i uređenje fizičkog prostora, selekcija uposlenika i formiranje tima, itd. Tehnička podrška u realizaciji nekih od navedenih zadataka povećava šanse za uspjeh i fokusiranje preduzetnika na ključne aspekte poslovanja.