Finansijska podrška preduzetništvu

Investicije, mikro grantovi, zajednička ulaganja, kao podrška socijalnom preduzetništvu

Finansijska podrška preduzetništvu

Finansijska podrška pokretanju i rastu poslovnih poduhvata – Fokus Investicijske fondacije Impakt je na razvoju održivih modela finansijske podrške razvoju poslovanja. Fondacija stoga svoja sredstva plasira u obliku investicija. Nakon analize potencijala predloženih poslovnih prijedloga, finansijska podrška se odobrenim prijedlozima stavlja na raspolaganje pri čemu zauzvrat Fondacija preuzima manjinski dio vlasništva u podržanoj firmi. Ulaganje Fondacije u poduhvat mora biti izbalansirano sa ulaganjem pokretača uz konsenzus o dugoročnoj viziji razvoja. Uz finansijsku investiciju, Fondacija za svaki podržani biznis priprema i paket mentorske i tehničke podrške koji će strateški podržati rast preduzeća i njegovu poziciju na tržištu. 

Iznimno, Fondacija može osigurati i bespovratna sredstva za pokretanje manjih biznisa (obrti ili s.p.) u okviru većih projekata realizovanih sa strateškim parterima fondacije (javne službe za zapošljavanje, lokalne zajednice, fondovi i druge institucije iz javnog ili vladinog sektora) i pokretanje poslovnih poduhvata iz domena društvenog preduzetništva, naročito onih koji za očekivane rezultate imaju radni angažman osoba koje zahtijevaju dodatnu podršku za integraciju na tržište rada.