Lokacije klubova

Klub za traženje posla Srbac
Biro Srbac
Adresa: Mome Vidovića 15
Tel: 051/490-695

Klub za traženje posla Modriča
Biro Modriča
Adresa: Nikole Pašića 66
Tel: 053/490-627

Klub za traženje posla Teslić
Biro Teslić
Adresa: Karađorđeva 1
Tel: 053/490-158

Klub za traženje posla Gradiška 
Biro Gradiška
Adresa: Vidovdanska 66
Telefon: 051/814-737

Klub za traženje posla Banja Luka
Biro  Banja Luka
Adresa: Save Mrkalja 14
Tel: 051/228-581

Klub za traženje posla Zvornik
Biro Zvornik
Adresa: Braće Obradovića 3
Tel: 056 210 009

Klub za traženje posla Novi Grad
Biro Novi Grad
Adresa: Pionirska 27
Tel: 052/490-150

Klub za traženje posla Nevesinje
Biro Nevesinje
Adresa: Trg Blagoja Parovića
Tel: 059/601-030

Klub za traženje posla Istočna Ilidža 

Biro Istočna Ilidža
Adresa: Dabrobosanska 26
Tel: 057 / 344 – 262

Klub za traženje posla Derventa
Biro Derventa
Adresa: Stefana Nemanje 31
Tel: 053/331-677

Klub za traženje posla Tuzla
Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
Biro za zapošljavanje Tuzla
Adresa: Bosne Srebrene 31
Tel: 035/228-319

Klub za traženje posla Živinice
Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
Adresa: Oslobođenja 20
Tel: 035/367-495

Klub za traženje posla Lukavac
Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
Biro za zapošljavanje Lukavac
Adresa:  Redžepa efendije Muminhodžića 4
Tel: 035/367-492

Klub za traženje posla Banovići
Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
Biro za zapošljavanje Banovići
Adresa:  119 Muslimanske 3
Tel: 035/367-501

Klub za traženje posla Kakanj
Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
Biro za zapošljavanje Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 16

Klub za traženje posla Mostar
Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona
Adresa: Kralja Tvrtka 19
Tel/fax: 036/334-800

Klub za traženje posla Goražde
Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Adresa: Maršala Tita 13
Tel: 038/240-370; 038/221-546

Klub za traženje posla Travnik 
Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona Travnik
Biro za zapošljavanje Travnik
Adresa: Mehmed Paše Kukavice 13
Tel/fax: 030/513-806

Klub za traženje posla Bugojno 
Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
Biro za zapošljavanje Bugojno
Adresa: Nugle II 15,
Tel/fax: 030/251-235

Klub za traženje posla Novi Travnik 
Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
Biro za zapošljavanje Novi Travnik
Adresa: Mehmeda Spahe 13,
Tel/fax: 030/542-626

Klub za traženje posla Busovača 
Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
Biro za zapošljavanje Busovača
Adresa: Nikole Šubića Zrinskog bb
Tel/fax: 030/732-094

Klub za traženje posla Fojnica
Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
Biro za zapošljavanje Fojnica
Adresa: Hadrovići 10
Tel/fax: 030/544-401

Klub za traženje posla Jajce
Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona
Biro za zapošljavanje Jajce
Adresa: Zagrebačka bb
Tel/fax: 030/654-195

Klub za traženje posla Kalesija
Biro Kalesija
Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici bb
Tel: 035/367-491

Klubovi za traženje posla u Sarajevu 

Biro Novo Sarajevo
Adresa: Ložionička 5, 71000 Sarajevo
Tel: 033/652-517

Biro Centar
Adresa: Mehmeda Spahe 12, Sarajevo
Tel: 033/225-786

Biro Novi Grad
Adresa: Branislava Nušića br.170, Sarajevo
Tel: 033/469-812

Biro Ilidža
Adresa: Mala aleja br.2
Tel: 033/627-914, 033/762-670

Biro Vogošća
Adresa: Ulica 24.Juna bb
Tel: 033/424-080

Biro Hadžići
Adresa:Hadželi br.110
Tel: 033/428-621; 033/422-694

Klub za traženje posla Brčko
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta
Adresa: Fra Šimuna Filipovića 2 (bivša zgrada Merkura)
Telefon: 049 217 411

Klub za traženje posla Cazin
Biro Cazin
Adresa: Hasana Mujezinovića bb
Tel:037/514 049