Mentorska podrška

više o mentorskoj podršci

Mentorska podrška

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u okviru svoje podrške pokretanju ili unapređivanju poslovnih poduhvata kroz Program podrške u poslovanju/YEP Inkubator poslovnih ideja osim finansijske nudi i mentorsku podršku. 

Iako postoji mnogo različitih načina da se odgovori na pitanje ko je zapravo mentor, osnovna definicija sa kojom možemo početi je da je mentor posebna vrsta pomagača koji radi s drugima na pozitivan i konstruktivan način tako da i mentor i onaj koga on podučava imaju potencijal za rast kroz izgrađeni profesionalni odnos. Mnoge stvari koje radimo u svakodnevnom životu, a koje se odnose na pomaganje drugima su slične ulozi mentora. Odgovornost mentora je da prepoznaju ono što radimo u svakodnevnom životu i razvije ključne sposobnosti kod drugih ljudi kako bi ih oni obavljali na efikasniji način.

Današnji moderni pristup razvoju ljudskih kapaciteta, bilo da je riječ o start-upima, malim i srednjim preduzećima ili javnom sektoru, zahtjeva da se kontinuirano radi na razvijanju širokog sprektra vještina. To svakako znači stalne obuke, couching i mentoring, a svaka kompanija prema svojim potrebama odabire adekvatne modalitete. Vođenje sopstvenog biznisa zahtjeva različite vještine u različitim fazama poslovanja. Mladi preduzetnici najčešće nemaju iskustvo i kontakte i ne znaju kako da prevaziđu mnoge prepreke na koje nailaze. Njihova preduzeća su najranjivija tokom prve tri godine poslovanja i tada im je najpotrebnija pomoć u vođenju biznisa.

Generalno, mentori:

 • pružaju informacije i savjete na osnovu svog iskustva, znanja i ideja,
 • podstiču osobu da razvija svoje vještine na zdrav, pozitivan i konstruktivan način,
 • spremni su da saslušaju u čemu je problem, ponude iskrene i pozitivne povratne informacije,
 • planiraju sa onima koje prate i podučavaju kako da obavljaju svoje poslove bolje kroz izazovne ili zbunjujuće situacije,
 • dijele različita gledišta da bi osoba shvatila pitanje ili problem iz što više različitih uglova i načina razmišljanja,  
 • koriste višestruke perspektive na kojima se mogu bazirati odluke u odabiru najboljih od svih mogućnosti stvarajući akcioni plan.

U okviru Programa podrške u poslovanju/YEP Inkubatora poslovnih ideja mentori sa polaznicima/cama rade na:

 • obuci i treningu za sticanje poduzetničkih vještina i kompetencija,
 • razvoju niza drugih vještina i kompetencija potrebnih za adekvatnu prezentaciju svojih biznis ideja,
 • pripremi, izradi i evaluaciji biznis planova i finansijskih projekcija,
 • izradi prototipa,
 • pripremi prezentacija i pitcheva za izlazak pred investitore i publiku,
 • evaluaciju biznis ideje.

Pružati pomoć na način da se osoba ohrabri je ključ mentorstva i samo na taj način daje rezultate. Mentor je pojedinac, spreman da postane podrška osobe koja se upušta u poduzetničke vode, otvorena za razmjenu iskustava, prenos svoje stručnosti i osoba koja kod onog koga poučava razvija potrebu da nastavi sa učenjem kao da je to doživotna avantura.