Mjerenje uspješnosti

filozofija klubova

Mjerenje uspješnosti

Osnovna filozofija klubova za traženje posla je pozitivna poruka da posla ima za svakoga ko zna gdje i kako ga pronaći, kao i da je traženje posla – POSAO. Klub za traženje posla gradi samopouzdanje kod nezaposlenih, razvija njihove vještine prezentiranja i traženja posla, pruža im savjetodavne usluge, informacije o otvorenim radnim mjestima, pruža pomoć u prijavama na odgovarajuća radna mjesta, a sa konačnim ciljem da se članovima pronađe posao.

Rad Klubova za traženje posla se prati na osnovu tri definisana indikatora:
1. Broj članova Kluba (20% ukupnog rezultata) – I1
2. Broj intervjua za posao na koje su pozvani članovi Kluba (20% ukupnog rezultata) – I2
3. Broj zaposlenih članova Kluba (prati se šest mjeseci po završetku programa u Klubu) (60% ukupnog rezultata) – I3

Svaki indikator ima definisane osnovne vrijednosti i ciljeve, koji su različiti od lokacije do lokacije, a u skladu sa lokalnom ekonomskom situacijom. Poređenjem ostvarenih rezultata sa ciljevima je način na koji se mjeri uspješnost Kluba, izračunava se UKUPAN REZULTAT (objavljen u rang listi), odnosno njegov rang među ostalim lokacijama, prema sljedećoj formuli:

Ostvareni rezultat = ((Postignuti nivo I1/CIlj I1)*Ponder I1)+((Postignuti nivo I2/CIlj I2)*Ponder I2)+((Postignuti nivo I3/CIlj I3)*Ponder I3)

Ukoliko je lokacija NA RANG LISTI klubova obilježena zelenom bojom, Klub ostvaruje odlične rezultate (85% od planiranih rezultata i više), ukoliko je lokacija obilježena žutom bojim, Klub funkcioniše optimalno i približava se planiranim rezultatima (55-85%), a ako je lokacija obilježena crvenom bojom Klub radi ispod očekivanih rezultata (ispod 55% od planiranih rezultata). Rang lista klubova prikazuje rezultat u tekućoj godini, a filtriranjem korisnik može dobiti informaciju o rezultatima iz prethodne godine.