O klubovima za traženje posla

više o klubovima

O klubovima za traženje posla

Klubovi za traženje posla su jedan od načina da se mladi aktiviraju i uključe u proces traženja posla.

Klub za traženje posla je aktivna mjera zapošljavanja čija je svrha pružiti nezaposlenom licu kontinuiranu pomoć u traženju posla. U saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BIH i kantonalnim službama za zapošljavanje YEP je uveo aktivnu mjeru “Klub za traženje posla” koja se provodi u 28 biroa za zapošljavanje. 

Model Kluba za traženje posla je jedinstven sa svojim posebnim planom i programom. Klub za traženje posla priprema nezaposlene mlade osobe da na najbolji način odgovore zahtjevima poslodavaca. Nezaposleni u Klubu usvajaju osnove poslovne komunikacije, uviđaju značaj timskog rada i grupne podrške u traženju posla. Kroz trosedmičnu obuku članovi stiču znanja i vještine relevantne za traženje posla koje će dodatno uticati na njihovo samopouzdanje i motivaciju.

Klub za traženje posla je interaktivno iskustvo za mlade i upravo se po tome razlikuje od tipičnih programa obuke. Klub predstavlja kombinaciju unapređenja vještina, discipline u procesu traženja posla i podrške i to je ono što izdvaja metodologiju Kluba za traženje posla od drugih metoda. Pri tom, Klub nije samo obuka o pisanju CV-ija, pretraživanju oglasa, simulacije razgovora sa poslodavcem, već i grupna podrška drugih nezaposlenih i savjetodavca u Klubu koji imaju jedan zajednički cilj – pronaći posao u što kraćem vremenskom periodu. U cilju podsticanja savjetodavaca koji rade u Klubovima za traženje posla, YEP je uspostavio sistem mjerenja učinaka Kluba čime se poredi uspješnost Klubova na osnovu postavljenih indikatora kao što su  broj nezaposlenih koji prolaze obuku, njihovog nivoa aktivnosti u traženju posla i u konačnici broja zaposlenih mladih osoba.

Od početka uspostave ove aktivne mjere 9709 (3818 muškaraca i 5891 žena) prošlo je kroz program Klubova, a od ukupnog broja učesnika/ica njih 4297 (1704 muškarca, 2593 žena) je pronašlo zaposlenje 6 mjeseci nakon ili tokom trajanja programa u Klubu, što je prosjek koji je jako dobar i nadmašuje veliku većinu aktivnih mjera koje se implementiraju u BiH. (februar 2019).