Mentorstvo i tehnička podrška rastu biznisa

Mentorska i stručna podrška razvoju postojećih biznisa i njihovom izlasku na strana tržišta

Mentorstvo i tehnička podrška rastu biznisa

Mentorstvo i tehničku podršku u razvoju biznisa – Pristup koji Investiciona fondacija Impakt koristi u pružanju podrške poslovnim poduhvatima po osnivanju i izlasku na tržište, zasnovan je na dugoročnoj stručnoj podršci koja uključuje ekspertsku podršku u ciljanim oblastima, povezivanje preduzetnika u funkcionalne mreže podrške i mentorstvo u razvoju biznisa. Podrška za svakog pojedinog korisnika je prilagođena njegovim/njenim konkretnim potrebama kako po pitanju sadržaja tako i po pitanju potrebne dinamike i intenziteta. 

Pod ekspertskom podrškom podrazumijeva se vremenski ograničen angažman usko specijaliziranih stručnjaka u oblastima kao što su proizvodnja/tehnologija, marketing, intelektualna prava, pravo, knjigovodstvo, upravljanje ljudskim resursima, itd. Zadatak ovih stručnjaka je otklanjanje jasno definisanih problema u poslovanju koji predstavljaju ključne prepreke širenju, profitabilnosti ili postizanju društvenih ciljeva biznisa. Fondacija raspolaže razgranatom mrežom domaćih i međunarodnih eksperata iz velikog broja oblasti a članovi mreža se pozivaju u funkciju u svim slučajevima kada očekivana korist od unapređenja biznisa opravdava njihov angažman. 

Portfolio Investicijske fondacije Impakt sadrži mrežu podrške koja obuhvata više od 100 poslovnih subjekata aktivnih u značajnom broju industrija (poljoprivreda i prerada hrane, tekstil, metalska i drvna industrija, ICT, turizam i druge). Fondacija koordinira održavanje redovnih kontakata i identificira prilike za saradnju između članova mreže. Ova saradnja obuhvata razmjenu mišljenja i iskustava, dijeljenje informacija o stanju na tržištu (oprema, tehnologije, dobavljači, cijene, itd.), uspostavu direktnih poslovnih odnosa, zajednički nastup na tržištu prema trećim licima i dr. 

Mentorska podrška, za razliku od ekspertskog angažmana, podrazumijeva dugoročnu vezu između preduzetnika početnika sa etabliranim preduzetnicima i/ili menadžerima u predmetnoj industriji. Cilj mentorstva je strateški pristup razvoju biznisa pri čemu mentor koristi svoje ukupno životno i poslovno iskustvo kako bi podržao rast i razvoj mlađeg preduzetnika kroz donošenje strateških poslovnih odluka. Mentorski kontakt je redovan i kontinuiran kroz duži vremenski period – minimalno 6 mjeseci, poželjno više godina i ima nizak intenzitet. Za efektivan mentorski odnos, nakon početnog upoznavanja, potrebno je i dovoljno osigurati jedan ili nekoliko mjesečnih sastanaka. 

Fondacija za svakog preduzetnika identificira i predlaže ličnog mentora sa dugogodišnjim iskustvom u predmetnoj industriji. Cilj mentorske veze je realizacija značajnih skokova u rastu novoformiranog preduzeća: razvoj novog proizvoda ili palete proizvoda, početak plasmana proizvoda na novo tržište, strateški pristup u razvoju ljudskih resursa (naročito u ICT industriji), kontinuirani razvoj konkretnog modela socijalnog preduzetništva – ostvarenje zacrtanih društvenih ili ekološki relevantnih preduzetničkih ciljeva, itd.