Potpisan ugovor o saradnji za implementaciju IMPAKT inkubatora poslovnih ideja u Bihaću

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ono po čemu se dinamične lokalne jedinice samouprave posebice ističu, i što im daje poseban identitet, je institucionalna sposobnost privlačenja i razvoj konkurentne prednosti. Najbolja mogućnost postizanja održivog razvoja na lokalnom i regionalnom nivou postiže se osiguranjem podrške malim i srednjim poduzetnicima koji imaju mogućnost rasta i koji mogu napredovati. Aktiviranje lokalnog razvoja, tj. razvoja na lokalnom nivou, zasniva se na partnerskim odnosima javnog i privatnog sektora i civilnog društva.

Gradonačelnik Grada Bihaća, Šuhret Fazlić i izvršni direktor Investicijske Fondacija Impakt Senajid Đozo su potpisali Ugovor o saradnji i udruživanju sredstava u realizaciji programa podrške poduzetništvu kroz IMPAKT Inkubator poslovnih ideja na području Grada Bihaća u 2021. godini. Investicijska Fondacija Impakt je u 2020. godini, tokom kompletnog perioda pandemije nastojala biti podrška preduzetnicima na teritoriji 14 lokalnih zajednica sa kojima je ostvarila suradnju, te implementirala niz aktivnosti kako bi im olakšala prevazilaženje negativnih efekata ove globalne krize, i implementirala Impakt inkubator poslovnih ideja kako bi podržali sve one koji su izrazili želju za osnivanjem novih poslovnih subjekata, te ove aktivnosti nastavljamo i u 2021. godini u 31. lokalnoj zajednici.

Realizacija programa u Bihaću će se odvijati kroz nekoliko faza, a krajnji rezultat trebao bi biti registracija ili unapređenje najmanje 5 poslovnih subjekta u 2021. godini.

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo, kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske, a koji je tokom 2018., 2019. i 2020 godine u saradnji sa 40 lokalnih zajednica u BiH realizirao Inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju poduzetništvu i očuvanju radnih mjesta, a u saradnji sa lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.