U Banovićima smo potpisali dva nova ugovora

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Direktorica Investicijske Fondacije IMPAKT je danas potpisala Ugovore o dodjeli bespovratne finansijske podrške sa poduzetnicima/ama s područja Banovića, na kojem je prisustvovao i koordinator Programa ispred općine Banovići, Selmet Husanović.

Sveobuhvatni program podrške razvoju poduzetništva YEP inkubator poslovnih ideja realizira se u 2020. godini u saradnji sa 12 lokalnih zajednica u BiH i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH. Zahvaljujući spremnosti pojedinih lokalnih zajednica da prošire fond podrške, na nekoliko lokacija je podrška omogućena većem broju kandidata i kandidatkinja nego što je prvobitno planirano, pa se očekuje da će skoro 80 preduzetnika i preduzetnica dobiti finansijsku podršku za registraciju i razvoj biznisa. U narednom periodu slijedi realizacija programa stručne i mentorske podrške.

U proteklom periodu Investicijska fondacija Impakt je u saradnji sa lokalnim zajednicama uspješno realizovala preduzetničku obuku nakon koje je ukupno 102 učesnika predalo finalizirani poslovni plan i poslovni model. Komisija za validaciju poslovnih ideja u čijem sastavu su pored predstavnika Investicijske fondacije Impakt i lokalnih zajednica učestvovali i predstavnici javnih službi za zapošljavanje/ili predstavnici poslodavaca. 

Kriterij za validaciju poslovne ideje bio je izvodljivost poslovne ideje, održivost poslovnog modela te svakako potencijal za dalji rast i razvoj ogledan, između ostalog, i u potencijalu za otvaranje novih radnih mjesta i stvaranju dodatne vrijednosti. Nakon što su dobili pozitivne ocjene za svoje ideje, poduzetnici/e su započeli, odnosno nastavili proces registracije, istraživanja tržišta nabave i prodaje, te u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim mentorima iz našeg tima dobijali instrukcije , Sa 2 preduzetnika/ce je potpisan ugovore o dodjeli bespovratne finansijske podrške koji će formalizirati nastavak korištenja stručne i mentorske podrške prilagođene njihovih potrebama.

U Banovićima su potpisani Ugovori o dodjeli bespovratne finansijske podrške sa:

  • Nehra Lugavić, OpticNet d.o.o. – optičke instalacije
  • Maid Saletović, OR MAXBio – prikupljanje i prerada ljekovitog bilja

U narednom periodu nastavljamo sa procjenama i pružanjem mentorske podrške, koja je prevashodno potrebna poduzetnicima u start-up fazi.