U Srebreniku smo na pola puta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Iako statistički podaci govore da se vrlo mali udio u ukupnom istraživanju svjetskog tržišta generira u regiji Zapadnog Balkana, u posljednjih nekoliko godina se situacija mijenja. Ulazak internacionalnih kompanija na BH tržišta uz istovremeni izlazak BH kompanija na regionalna tržišta uslovili su ekspanziju u istraživanju tržišta. Istraživanje tržišta igra ključnu ulogu u sistemu marketinga.

Kako bi sagledali potencijale svoje ideje i napravili segmentaciju tržišta, neophodno je naučiti osnove istraživanja tržišta. Učesnici će danas imati priliku učiti o istraživanju tržišta, volumenu, profilisanju ciljnog tržišta, klijentima kao i o drugim učesnicima tržišta kao što su konkurencija i dobavljači.

Današnji trener je Almir Paočić, koji ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji i provođenju poduzetničkih obuka.