Radoica Antunović – Centar za edukaciju „Naučionica“

Centar za edukaciju „Naučionica“ je nastala iz ljubavi koju Radoica Antunović ima prema djeci i iz želje da ih podstiče na cjeloživotno učenje i kako bi ostvarili svoj puni potencijal. Dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom stvorilo je želju da okupi nastavnike matematike, informatike, engleskog i ruskog jezika i kreira različite usluge poput privatnog podučavanja, kurseva engleskog jezika, informatike, ruskog jezika i radionice programiranja i napredne matematike. Centar za edukaciju „Naučionica“ je registriran kao samostalni preduzetnik.

Naučionicu krase dostupnost, fleksibilnost, individualni pristup i motiviranost, a moto im je u učionici se uči, u Naučionici se nauči.

Prostor Naučionice je potpuno prilagođen za rad sa djecom gdje djeca, uz vođstvo stručnog osoblja, uz savremene  metode rada, a u relaksiranoj atmosferi, kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme. U Naučionici je uspješno provedena i Zimska škola matematike te je zbog velike zainteresiranosti planirana i Ljtena škola matematike.

Naučionica svoje usluge trenutno nudi učenicama i učenicima osnovne škole, a u planu je i proširivanje na srednjoškolce i srednjoškolke, što zahtijeva dodatna prilagođavanja programa. Takođe, u planu je proširivanje i na druge gradove, a takođe i pružanje individualnih časova putem online platformi.

Pored ovoga, u Naučionici se nalazi jedini printer u boji A3 formata u Gackom što zgodna značajka za ovaj Centar, a dobra prilika ljudima iz Gacka.

Podrškom koju je dobio od Investicijske fondacije Impakt kaže da mu je bila od izuzetne koristi, a najviše izdvaja mentorsku podršku jer je kroz nju uvidio da mnoge stvari da mogu biti lakše i bolje organizirane.

Radoica je aktivan i u nevladinom sektoru kroz koji takođe radi na razvoju djece i mladih i educiranja o temama koje su važne za njihove živote.

Ko god ima ideju koja je finansijski isplativa treba krenuti vodama poduzetništva, a pogotovo kad je u pitanju Gacko. Gacko ima malo tržište, ali siguran sam sam da uz podršku koju poduzetnik dobije iz Impakta i Opštine, može osigurati sebi dobar početak

Radoica Antunović, Naučionica Gacko