Općina Teočak

„Piljara Centar“, Nermin Abdulahović

Nermin je sa porodicom dugo živio u Austriji i odlučio je vratiti se u svoj Teočak. Želio je raditi za sebe i, analizirajući lokalno tržište, uočio je da na području