Edin Dedić i Adnan Mrković – Turbo Team

Preduzeće Turbo team je nastao kao porodični biznis Edina Dedića i Adnana Mrkovića, koji su dugo imali želju da pokrenu vlastiti biznis, jer su vjerovali da mogu puno više od onoga što se od njih tražilo na poslovnom planu. Adnan se upoznao sa svijetom turbina radeći kao direktor firme koja se bavila prodajom i reparacijom turbina. Tokom 15 godina rada završio je obuke o reparaciji turbina u Velikoj Britaniji i Italiji, što mu je bila dodatna motivacija da se trajno opredijeli za ovaj posao. Edin, po zanimanju inžinjer elektrotehnike, smjer automatika i robotika, već dugo je htio osnovati preduzeće koje je vezano za industriju koje je sfera njegovog interesovanja, da bi na kraju i udružili znanja i interese u zajedničku firmu. Turbo Team se bavi reparacijama turbina na putničkim i teret-poznatIjivi na tržištu je prodaja kvalitetno repariranih turbina za koje daju nim vozilima, radnim mašinama, i prodajom rezervnih dijelova za turbine, ali ono po čemu su postali pre-garantni rok koji je jednak za nove tu rbi ne. U samo preduzeće uložili su preko 135.000 KM, a u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja našli su partnera za dodatno finansiranje, ali i poslovno mentorstvo, što je prema njihovim riječima vrlo važno u svijetu poslovanja. Nakon završene obuke i uspješno prezentovane poslovne ideje odo-breno im je sufinansanje za nabavku kompresora marke “Urban”.

Od samog početka postavili smo sebi visoke ciljeve. Zahvaljujuči dobroj organizaciji i stručnosti vjerujemo da možemo postati jedni od lidera u svojoj branši i da budemo pouzdan partner našim klijentima.

Turbo Team

Turbo team podržan je kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja Banovići koja je ralizirana uz podršku Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Službu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općinu Doboj Istok.