EFEKTI

IMPAKT inkubator poslovnih ideja

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz:

  1. Poduzetničke obuke u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera i trenerica u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Pripreme i realizacije prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjele bespovratne finansijske podrške  za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
  4. Stručne i mentorske podrške u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Naši poduzetnici