Vlada Republike Srpske  donijela je Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu

Vlada Republike Srpske  donijela je Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu u visini od 700,00KM, u neto iznosu.

Dana 26.1.2023. godine Vlada Republike Srpske  donijela je Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu u visini od 700,00KM, u neto iznosu.

Takođe, izdvajamo i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

Dana 13.1.2023. godine Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi prevazilaženja problema uočenih tokom njene višegodišnje primjene u praksi, kao i usklađivanja sa drugim propisima. Između ostalog, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju koju odlikuje, prije svega, izražen rast stope inflacije predloženo je da se dozvoljeni iznos gotovinskog plaćanja dobara i usluga, izuzev plaćanja u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu poveća sa 200 KM na 500 KM, uz dodatno preciziranje da se navedeni iznos odnosi na plaćanje dobara i usluga po jednom računu.