Festival poduzetničkih ideja učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona i Investicijske fondacije Impakt tokom aprila 2023. godine organizuje prvi Festival poduzetničkih ideja učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona. Festival poduzetničkih ideja će se realizovati kroz program poduzetničke obuke učenika i učenica koji će obuhvatiti tri radionice koje će izvesti profesori i profesorice i asistenti i asistentice Ekonomskog fakulteta. Učenicima i učenicama će biti pružena  stručna i mentorska podrška razvoju njihovih poduzetničkih ideja do nivoa koncepta. Također će tokom obuke učenicima biti pružena pomoć u izradi prezentacija i preprema za prezentiranje na finalnom takmičenju. Nakon završene obuke biće ocijenjeni i odabrani najuspješniji koncepti ideja koje će timovi učenika prezentirati na finalnom takmičenju. Svi učesnici će dobiti certifikate o učešću na Festivalu poduzetničkih ideja učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona. Timovima koji osvoje prvo, drugo i treće mjesto će biti uručene prigodne nagrade.

Primarni cilj  organiziranja Festivala poduzetničkih ideja učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona jeste dati doprinos razvoju  poduzetničkog duha i kreativnost kod mladih te poticati poduzetništvo kroz samozapošljavanje i jačanje poduzetničkih kompetencija. Pored primarnog cilja očekuje se postizanje sljedećih ciljeva: (a)  razvoj institucionalne saradnje između Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, srednjih škola Tuzlanskog kantona, Ekonomskog fakulteta u Tuzli i Investicijske fondacije Impakt koja će biti osnova za buduću kontinuiranu saradnju na ovom i drugim projektima; (b) razvoj saradnje profesora koji predaju poduzetništvo u srednjim školama Tuzlanskog kantona sa profesorima i asistenatima Ekonomskog fakulteta; (c) stvaranje polazne pretpostavke za organiziranje kantonalnog takmičenja učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona iz poduzetništva od naredne školske godine.

Centralna tema za generiranje poduzetničkih ideja i izradu koncepta poduzetničkih ideja je Zelena ekonomija – pokretač održivog razvoja.

Koraci u realizaciji Festivala poduzetničkih ideja učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona podrazumijevaju:

Korak 1. Prijava timova za takmičenje

  • Tim čine četiri učenika
  • Srednja škola ima pravo prijaviti jedan ili više timova za takmičenje
  • Prijava se vrši putem prijavnog obrasca

Korak 2. Obuka prijavljanih timova

  • Obuka se odvija kroz 3 radionice
  • Radionice se održavaju u prostorijama Ekonomskog fakulteta
  • Obuku izvode profesori i asistenti Ekonomskog fakulteta

Termini radionica:

Korak 3. Takmičenje

Takmičenje će se održati 26.4.2023. (srijeda).