Lukavac bogatiji za 7 novih biznisa!

Investicijska fondacija Impakt i Grad Lukavac organizirali su finalnu prezentaciju IMPAKT inkubatora poslovnih ideja u sklopu kojeg su polaznice i polaznici predstavili svoje ideje i poslovne planove stručnoj komisiji koju su činili: Mirela Omerović, Ekspertica za razvoj preduzetništva Investicijske fonacije Impakt, Ajla Ruvić, Stručna saradnica za pravne poslove, Ministarstvo za sport, kulturu i mlade Tuzlanskog kantona, Alma Mujčić, Šefica Biroa za zapošljavanje Grad Lukavac, Sena Tahirović, Stručna savjetnica za upravljanje razvojem  i planiranjem Grad Lukavac.

Sedam ideja se takmičilo za podršku, a komisija je izabrala da podrži svih sedam za bespovratnu finansijsku i dodatnu stručnu mentorsku podršku.

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona realizira se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja Tuzlanskog kantona koji, između ostalog, obuhvata program preduzetničke obuke te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za nove poslovne poduhvate  mladih u dobi od 18 do 35 godina. Program je jedan od planiranih projekata u okviru Strategije za mlade Tuzlanskog kantona i nastavak vrlo uspješnog projekta koji je započet 2021. godine. Grad Lukavac jedna je od 10 lokalnih zajednica u kojima se ove godine projekat implementira i koja učestvuje u sufinansiranju projekta.