Održan sastanak koordinatora IMPAKT inkubatora poslovnih ideja

Od 15. do 17. maja 2024. godine, održan je sastanak koordinatora IMPAKT inkubatora poslovnih ideja sa ciljem analize dosadašnjih rezultata i planiranja budućih aktivnosti za unapređenje poduzetničke ekosistema u Bosni i Hercegovini.

Glavna tema prvog dana bila je buduća perspektiva inkubatora, gdje smo diskutovali o identifikaciji aktera na lokalnom nivou kroz matricu uticaja, a uradili smo i analizu identificiranih aktera te definisali naredne korake za IMPAKT inkubator i Akcelerator.

Drugi dan sastanka fokus je bio na EU fondovima i statusu Bosne i Hercegovine kao zemlje kandidatkinje. Kroz brojne studije slučaja o uspješnom korištenju EU fondova u Hrvatskoj, učesnicima je približen način na koji mogu iskoristiti mogućnosti koje će uskoro biti dostupne za BiH.  Učesnici su takođe radili na identifikaciji i razvoju projektnih ideja za jačanje lokalne privrede i poduzetništva, te su analizirali usklađenost ovih ideja sa strateškim dokumentima EU.

Kako bismo dobili bolji i detaljniji uvid u situaciju u lokalnim zajednicama, posljednjeg dana održana fokus grupa za istraživanje o razvoju poduzetništva u Bosni i Hercegovini koju Investicijska fondacija Impakt provodi.

Važno za napomenuti je da je učesnicima predstavljen i novi program GOPA BiH  „Jačanje sistema tehničkog i stručnog obrazovanja i obuke (TVET) u BiH“.

Stvaramo jaka partnerstva i koristimo uvijek priliku da jačamo kapacitete našim partnerima, kao i naše vlastite kapacitete.   partnere jačamo ih u svakom Ovaj trodnevni događaj bio je značajan korak u unapređenju poduzetničkog ekosistema u Bosni i Hercegovini, pružajući platformu za razmjenu ideja, iskustava i najboljih praksi među ključnim akterima.