Potpisan Ugovor sa Caritas Švicarske u BiH i Opštinom Foča

Razvijamo snažna partnerstva za snažno poduzetništvo – Lokalni ekonomski razvoj zahtijeva zajedničko djelovanje svih strana, kako institucija vlasti, međunarodnih i domaćih organizacija, obrazovnih institucija, korporativnog sektora i medija, a Investicijska fonacija Impakt svojim aktivnim djelovanjem radi na jačanju mreže podrške poduzetništvu i poduzetničkom ekosistemu.

S tim u vezi,  Investicijska fondacija Impakt potpisala je Ugovor o saradnji sa Caritas Švicarske u BiH i Opštinom Foča s ciljem razvoja poduzetništva mladih u ovoj lokalnoj zajednici. Potpisivanjem ovog Ugovora Opština Foča je postala 57. lokalna zajednica u kojoj će se provesti IMPAKT inkubator poslovnih ideja, a Javni poziv za učeće bit će objavljen već sljedeće sedmice.

„Nama je svako radno mjesto bitno i trudit ćemo se da ovu priču dalje razvijamo u saradnji sa našim partnerima. Raduje me da prvi put u opštini Foča provodimo ovakav vid podsticaja zapošljavanja mladih, kao i što imamo novog partnera Fondaciju Impakt“, rekao je načelinik Milan Vukadinović.

Značajno je spomenuti da je saradnja sa Caritasom Švicarske u BiH od strateškog značaja ne samo za Fondaciju Impakt nego i za razvoj poduzetništva u BiH i da je ovo prva zvanična saradnja ove dvije organizacije.

„Snažna partnerstva su važna, posebno u ovim teškim vremenima. Raduje nas činjenica da su naši rezultati prepoznati od strane Caritas Švicarske u BiH i da ćemo zajedničkim naporima i snagama raditi na stvaranju novih radnih mjesta u Foči“, izjavio je Senajid Đozo, Izvršni direktor Investicijske fondacije Impakt.