Prvi ciklus IMPAKT  inkubatora poslovnih ideja završen

Završen je ovogodišnji prvi ciklus IMPAKT inkubatora poslovnih ideja, a ponosni smo na rezultate i poslovne ideje koje su podržane.

U proteklom ciklusu inkubatoru se pridružilo gotovo 150 osoba, a podržali smo osnivanje ili unapređenje 44 poslovne ideje iz 10 lokalnih zajednica.

Prvi ciklus IMPAKT inkubatora poslovnih ideja proveo se u saradnji sa:

Caritas Švicarske u Bosni i Hercegovini

Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona,

JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona,

Grad Tuzla,

Grad Srebrenik,

Grad Lukavac,

Grad Gračanica,

Opština Foča,

Općina Zavidovići,

Općina Banovići

Opčina Teočak

Općina Sapna

Općina Čelić

IMPAKT inkubator poslovnih ideja je sveobuhvatni program podrške poduzetništvu i obuhvata:

  1. Poduzetničku obuku u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Pripremu i realizaciju prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjelu bespovratne finansijske podrške  za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate.
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Trenutno su otvoreni pozivi za Drugi ciklus

Goražde

Lukavac

Kalesija

Srebrenik

Bijeljina

Lopare

Gračanica

Banovići