JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA DOBOJ ISTOK

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općine Doboj Istok i u 2024. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području  Doboj Istok, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva  IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2024. godinu. 

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Općine Doboj Istok, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima
  4. Stručnu i mentorsku podšrku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Doboj Istok
  • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg  biznisa sa sjedištem na području općine Doboj Istok koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Općine Doboj Istok u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.opcinadobojistok.ba ili lično na Info pultu Općine Doboj Istok.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail privreda.dobojistok@bih.net.ba
  3. Online prijavom – putem linka:  https://forms.gle/BxGdVySLAkHaysRD9 uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Prilikom prijave dostavlja se i kopija rješenja o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 27.5.2024. godine.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za finansije i poduzetništvo Općine Doboj Istok, ulica Trg Alije Izetbegovića 1, na telefon 035 720 908  ili pak putem e-mail-a privreda.dobojistok@bih.net.ba  ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a danijela.jakovljevic@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Općina Doboj Istok organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 8.5.2024. godine u 11.00 h u sali za sjednice Općinskog vijeća DobojIstok, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani općine da prisustvuju radionici odnosno prezentaciji.