JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAD TUZLA

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla u 2024. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području grada Tuzla, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva  IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2024. godinu. 

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Tuzla, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području grada Tuzla
  • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg  biznisa sa sjedištem na području grada Tuzla koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Tuzla u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.tuzla.ba ili lično u šalter sali Grada Tuzla.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a dijanad@tuzla.ba 
  3. Online prijavom – putem linka:  https://forms.gle/ibtoCU6UsuWc82We8  uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 17. 5. 2024. godine.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, ulica ZAVNOBiH-a br.11., na telefon 035 307 387  ili pak putem e-mail-a dijanad@tuzla.ba  ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a mirela.omerovic@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Grad Tuzla organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati u utorak  07.05.2024. godine u 14.00 h u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani općine da prisustvuju radionici odnosno prezentaciji Javnog poziva.