Pratimo propise

Objavljene dopune Zakona o radu FBiH

U ”Službenim novinama FBiH”, broj 39/24 od 29.5.2024. godine, objavljene su dopune Zakona o radu FBiH. Ove dopune odnose se na mogućnost angažovanja studenata po