JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA KLADANJ

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije Impakt, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općine Kladanj i u 2024. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području općine Kladanj, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva  IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2024. godinu. 

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Općine Kladanj, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
  4. Stručnu i mentorsku podšrku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Kladanj,
  • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg  biznisa sa sjedištem na području općine Kladanj koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Općine Kladanj u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.kladanj.ba ili lično na Info pultu Općine Kladanj.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a opcinakl@bih.net.ba
  3. Online prijavom – putem linka: https://forms.gle/DKa5Mxxc5zZPujMY8 uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Napomena: U slučaju prijave na jedan od prva dva načina,  dostavlja se i kopija rješenja o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 31.7.2024. godine.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za budžet, finansije i poduzetništvo Općine Kladanj, ulica Kladanjske brigade br.2. Kladanj, na telefon 035 628 479  ili pak putem ili pak putem e-mail-a opcinakl@bih.net.ba  ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a venesa.omerhodzic.klempic@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Općina Kladanj organizirati će online prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 18.7.2024. godine u 10:00 h  putem Zoom-a te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani općine da prisustvuju prezentaciji.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95633929147?pwd=eWhIQmJCK3JvYlRVaEcwRndWWUE0QT09

Meeting ID: 956 3392 9147

Passcode: 499312