JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA TEOČAK

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općine Teočak i u 2024. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Teočaka, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva  IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2024. godinu. 

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Općine Teočak, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Teočak.
  • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg  biznisa sa sjedištem na području općine Teočak koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Općine Teočak u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici www.teocak.gov. ba ili lično na Info pultu Općine Teočak.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a eldar.jasarevic@opcinacelic.ba
  3. Online prijavom – putem linka:  https://forms.gle/gBWbKZQZedksy8D99

uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 27.05.2024. godine.

Više informacija moguće je dobiti u Službi za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu  Općine Teočak, ulica Centar bb, na telefon 035 755 886  ili pak putem e-mail-a oteocak@bih.net.ba  ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a: danijela.jakovljevic@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Općina Teočak organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 29.4.2024. godine u 10.30h putem ZOOM aplikacije. Link za ZOOM  sastanak: https://zoom.us/j/96461359375?pwd=c0VmSlJqQWIrZzdkeXh0TmhzcHgzZz09, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani općine da prisustvuju odnosno prezentaciji Javnog poziva.