Zenica

Džana Hamedović, Dizajnerski studio „Kloko“

„Slijedite svoje snove, učite puno, radite vrijedno i iskoristite prilike koje vam se pružaju.“ Džana Hamedović iz Zenice osnovala je dizajnerski studio „Kloko“ koji ima zanimljiv proizvod na tržištu –

Munir Isaković, “Nova vizija”

„Za postizanje poslovnog uspjeha najbitnija je volja. Bez upornosti i marljivog rada nema uspjeha” Preduzeće koje zapošljava lica sa invaliditetom šije vrhunske proizvode Privredno društvo „Nova vizija“ bavi se krojačkim