Važnost zdrave i pravilne komunikacije

Danas vam donosimo priču o Lejli Džinić Bešić i njenoj ideja za pokretanje poslovnog poduhvata  koja je nastala kao rezultat potrebe i potražnje društva zbog porasta broja djece koja imaju govorno-jezičke teškoće.

Srednjoškolsko obrazovanje je stekla u Gimnaziji “Ismet Mujezinović” u Tuzli kroz pedagoški smijer, što već tada ističe njenu ljubav prema djeci i nedvojbenu želju da radi sa najmlađom populacijom. Zvanje bachelora logopedije i audiologije stekla je 2018. godine na Univerzitetu u Tuzli, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, odsjek logopedija i audiologija.

Zbog ubrzanog načina života, razvoja i napredovanja tehnologije i aplikacija, te lake dostupnosti istim sve češće se javljaju određene negativne posljedice u razvoju govora i jezika djece. Znajući da je govor primarni medij komunikacije, neupitna je važnost rješavanja poteškoća u govoru i jeziku kod budućih generacija. Odsustvo zdrave i pravilne komunikacije imat će uticaj na sve aspekte ljudskog života, razvoj ličnosti, društva i sistema u cjelini. Upravo iz toga se rodila ideja za otvaranjem logopedskog kabineta u Tuzli koji bi pružao multidisciplinarni pristup u rješavanju teškoća.

Logopedska ordinacije će nuditi sljedeće usluge:

 • prevencija govorno-jezičkih teškoća
 • dijagnosticiranje govorno-jezičkih teškoća,ali i retestiranje;
 • tretman govorno-jezičkih teškoća:
 • tretman artikulacijsko-fonoloških poremećaja,
 • tretman poremećaja fluentnosti govora-mucanje i brzopletost,
 • tretman jezičkih poremećaja,
 • tretman  usporenog govorno-jezičkog razvoja,
 • tretman neurogenih poremećaja govora i jezika,
 • tretman poremećaja pisanog jezika (disleksija i disgrafija),
 • tretman poremećaja koji otežavaju matematičko i logičko razumijevanje (akalkulija)
 • tretman poremećaja glasa.
 • savjetovanje roditelja djece koja imaju govorno-jezičke teškoće.

Lejlin biznis podržan je kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji se realizira u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla i Grad Tuzla.