JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAČANICA

Imaš poslovnu ideju i želiš započeti vlastiti biznis?

Unaprijediti postojeći biznis?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim preduzetnicima?

Prijavi se!

Rok za prijave je 25.9.2023. godine!

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Gračanica , u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području grada Gračanica
  • Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Gračanica koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poštom, slanjem preporučene pošiljke, u zatvorenoj koverti ili putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Gračanica, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web-stranici https://www.gracanica.gov.ba ili lično na Info-pultu Grada Gračanica.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a javnipozivi@gracanica.gov.ba.
  3. Online prijavom  uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad Gračanica organizirati će online-prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 24. 07. 2023. godine u 15.00 h. Svi zainteresovani, prezentaciji mogu pristupiti putem Zoom platforme odnosno klikom na link

https://zoom.us/j/97425421315

Meeting ID: 974 2542 1315

Prijavni obrazac