JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA SREBRENIK

Želiš ojačati vlastite poduzetničke vještine?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima?

 Prijavi se!

Rok za prijave je 31.8.2023. godine!

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

  1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Srebrenika, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području Grada Srebrenika.
  • Organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području Grada Srebrenika, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.
  • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području Grada Srebrenika koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva, zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Srebrenika u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.srebrenik.ba ili lično na Info pultu Grada Srebrenika.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a poduzetnistvo@srebrenik.ba
  3. Online prijavom, uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije Grada Srebrenik, ulica Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik, na telefon 035 369 157  ili pak putem e-mail-a poduzetnistvo@srebrenik.ba ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a podrskasarajevo@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad Srebrenik organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 28.07.2023. godine u 11.00 h u sali Turističke zajednice Grada Srebrenika, ulica Radnička bb, Srebrenik te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani općine da prisustvuju radionici.

Prijavni obrazac