Održan webinar “Korištenje aktivnih mjera (samo) zapošljavanja

U sklopu mentorske podrške Invsticije fondacije Impakt danas je održan webinar na temu “Korištenje aktivnih mjera (samo)zapošljavanja koji je realiziran u saradnji sa JU Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Učesnicima i učesnicama webinara prezentirani su programi Federalnog zavoda za zapošljavanja kao i načini na koji mogu aplicirati i iskoristiti aktivne mjere koje imaju na raspolaganju. Webinar je vodila Venesa Omerhodžić – Klempić iz Investicijske fondacije Impakt i Ibrahim Mahmutović iz Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Webinar je organiziran za učesnike i učesnice IMPAKT inkubatora koji su u predhodnom periodu podržani, a koji su ispunjavaju kriterije aktivnih mjera (samo)zapošljavanja.

Webinarima i obukama u sklopu mentorske podrške Investicijska fondacija Impakt dodatno povećava poduzetničke kompetencije i vještine učesnika i učesnica i na taj način im pruža podršku kako bi njihova poslovanja bila održiva i dugoročna.