VIJESTI

Danas su u Sarajevu završeni treninzi „Start your business“ i „Improve your business“

U protekloj sedmici ekipa Investicijske fondacije Impakt vrijedno je radila na vlastitom usavršavanju, ali i na pružanju mentorske podrške preduzetnicima. U saradnji sa GOPA-om i ILO-om održana su dva treninga. Jedan, pod nazivom „Start your business“ za tim Investicijske fondacije, a drugi, pod nazivom „Improve your business“ za preduzetnice i preduzetnike IMPAKT Inkubatora.

DETALJNIJE »

Razgovor sa idejnim tvorcem aplikacije „naruči“ – Ismirom Kurtićem

Inspiracija i pozitivne priče su postale lajt motiv Investicijske fondacije Impakt. Upravo zbog toga za vas smo pripremili razgovor sa uspješnim mladim preduzetnikom iz Sarajeva, Ismirom Kurtićem.

Ovaj šarmantni mladić završio je studij na Međunarodnom Univerzitetu u Sarajevu na odsjeku za ekonomiju i menadžment. Kako sam kaže još tokom studija pojavila se želja za pokretanjem vlastitog poslovnog poduhvata. Svoja prva radna iskustva sticao je radeći u odjelu marketinga za domaće i inostrane kompanije, još tokom studija.

DETALJNIJE »

Brčko od danas na putu do održivog preduzetništva!

Danas je u Brčkom počela preduzetnička obuka u okviru Impakt inkubatora poslovnih ideja. Nakon što je komisija pregledala poslane prijave i izvršila odabir poslovnih poduhvata koji obećavaju, danas je tim Investicijske fondacije Impakt u Brčkom održao prvi modul Inkubatora poslovnih ideja.

DETALJNIJE »