Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Banovići

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije Impakt i Općine Banovići u 2024. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Banovića, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području općine Banovići, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području Općine Banovići
  • Vlasnici postojećeg  biznisa koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti ili  putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Općine Banovići u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT  inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online-prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web-stranici https://www.banovici.gov.ba ili lično na Info-pultu Općine Banovići.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a selmeth@gmail.com
  3. Online-prijavom – putem linkahttps://forms.gle/4C52mBV8uM9NZuSB7
  4. uz napomenu da je potrebno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise.

Napomena: Prilikom prijave dostavlja se i kopija rješenja o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 29. 4. 2024. godine.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Općini Banovići, ulica Alije Dostovića 1, na telefon 035 743 410 ili pak putem e-mail-a selmeth@gmail.com ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a danijela.jakovljevic@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Općina Banovići organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 4. 4. 2024. godine u 10.00 u JU Biblioteka Banovići, u sali za održavanje sjednica Općinskog vijeća Banovići, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani da prisustvuju prezentaciji.

Neke od podržanih biznisa iz Banovića možete pogledati OVDJE.