JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAD GRADAČAC

Imaš ideju za pokretanje vlastitog biznisa i potrebna ti je stručna, mentorska i finansijska podrška?

Želiš unaprijediti svoje poduzetničke vještine?

Prijavi se u IMPAKT inkubator poslovnih ideja!

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

 1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Gradačca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
 4. Stručnu i mentorsku podšrku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim poduzetnicima koji budu uspješno
savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je
uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja
preuzetih obaveza i neprofesionalnog ponašanja, Investicijska fondacija Impakt, Ministarstva
privrede Tuzlanskog kantona i predstavnici Grada Gradačca zadržavaju pravo da u bilo kom
trenutku isključe bilo kojeg poduzetnika iz procesa pružanja podrške.
Ko može aplicirati za program?
 Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području Grada Gradačca.
 Organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području
Gradačca, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih poduzetničkih
poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.
 Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području Grada Gradačca koji je
registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva, zainteresovani za razvoj
poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi
proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).
Dodatno, potrebno je:
 Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu
obrtničke ili druge djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili dodatne djelatnosti, privrednog
društva sa minimalno jednim zaposlenim, udruženja koje će poslovati prema principima
socijalnog poduzetništva sa minimalno 1 zaposlenim. U slučaju postojećih, već
registrovanih biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje
najmanje jedne osobe na period od šest mjeseci.
 Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa
ili upravljanje poslovnom aktivnošću;
 Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima
koje obuhvata poslovna ideja;
Ciljne grupe:
a) Nezaposleni;
b) Zaposleni koji bi željeli da pokrenu vlastiti biznis;
c) Organizacije civilnog društva, zainteresovane za angažman u oblasti socijalnog
poduzetništva;
d) Vlasnici postojećih biznisa koji je registrovan ne kasnije od 12 mjeseci od dana
objavljivanja javnog poziva za učešće u Impakt inkubatoru poslovnih ideja
zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o
proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl).

Propozicije učešća u Programu
Za učešće u Impakt Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja
kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne
ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up
biznisa ne starijih od 12 mjeseci. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo
uz obavezu zapošljavanja zaposlenika, obrt i srodna djelatnost i druge djelatnosti kao osnovna
ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog
poduzetništva uz obavezu zaposlenja jednog zaposlenika. Dopunske djelatnosti nisu
prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu
i/ili dodatnu djelatnost.
Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici gradskog organa uprave i članovi
njihovih užih porodica.
Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže
zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko
zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda,
proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično). Nadalje, nisu
prihvatljive djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (djelatnosti restorana, kafeterija,
restorana brze hrane, mjesta za pripremu obroka za konzumiranje van objekta pripreme,
kamiona za prodaju hrane, pokretnih kolica sa hranom, pripreme hrane na štandovima na
tržnicama) kao ni djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane. Ovim
se ne ograničavaju djelatnosti koje su povezane sa obukom, osposobljavanjem i poslovnim
usavršavanjem kuhara, ugostitelja, itd. Neprihvatljivim će se smatrati djelatnosti trgovine na
veliko i malo (motornim vozilima i motociklima, poljoprivrednim sirovinama i životinjama,
proizvodima za kućanstvo, informacijsko-komunikacijskom opremom, strojevima, opremom i
priborom, hranom i pićem, motornim gorivima, specijaliziranom robom, izvan prodavnica,
štandova i tržnica, i slično). U slučaju da se radi o vlastitoj proizvodnji i trgovini na malo/veliko
proizvedenim učincima, tada ne vrijedi prethodna odredba.
Iako se ograničavaju određene djelatnosti za apliciranje i korištenje bespovratne finansijske
podrške, biće omogućeno učešće u poduzetničkoj obuci.
Kako aplicirati na Program?
Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

 1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u
  pisarnicu Grada Gradačac u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu
  IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara.
  Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici
  https://www.gradacac.ba/ ili lično na šalteru broj 9. u zgradi Gradske uprave Grada
  Gradačac kao i na web stranici www.impakt.ba .
 2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa
  uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a: amel.hasic@gradacac.ba.
 3. Online prijavom – putem linka: https://forms.gle/niULvvwKKMGPeBq49 uz napomenu
  da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine
  organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Napomena: U slučaju prijave na jedan od prva dva načina, dostavlja se i kopija rješenja o
registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije.


Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 09.02.2024.godine.
Gdje mogu dobiti više informacija?


Više informacija moguće je dobiti u Službi za privredu, na telefon 035/369-777 ili na broj
telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a podrskasarajevo@impakt.ba.


U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad
Gradačac organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja
koja će se održati 19.1.2024. godine u 10.00 h u sali Skenderije u Gradačcu, te
pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.