JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAD SREBRENIK

Imaš ideju za pokretanje vlastzitog biznisa i potrebna ti je stručna, mentorska i finansijska podrška?

Želiš unaprijediti svoje poduzetničke vještine?

Prijavi se u IMPAKT inkubator poslovnih ideja!

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Srebrenik, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
  4. Stručnu i mentorsku podšrku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području Grada Srebrenik
  • Organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području Grada Srebrenika, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.
  • Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području Grada Srebrenik koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave Javnog poziva, a koji su zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poštom, slanjem preporučene pošiljke, u zatvorenoj koverti ili putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Srebrenika u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web-stranici https://www.srebrenik.ba ili lično na Info-pultu Grada Srebrenika.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a poduzetnistvo@srebrenik.ba
  3. Online prijavom – putem linka  https://forms.gle/qXSgt21LUtXiRG5p9

uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Napomena: U slučaju prijave na jedan od prva dva načina, dostavlja se i kopija rješenja o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 1.2.2024.godine.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije Grada Srebrenik, ulica Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik, na telefon 035 369 157  ili pak putem e-mail-a poduzetnistvo@srebrenik.ba ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a podrskasarajevo@impakt.ba

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad Srebrenik organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubatora poslovnih ideja koja će se održati 19.1.2024. u 14.00 sati u Sali Turističke zajednice Grada Srebrenik, ulica Radnička bb Srebrenik,te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani prisustvuju prezentaciji Javnog poziva.

Prijavni obrazac za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja