„Logovox“ pomaže u postizanju pravilnog izgovora

Logopedski kabinet „Logovox“, dvadesetsedmogodišnje Maje Terzić okuplja djecu i odrasle koji vode borbu sa govorom, slovima, razumijevanjem jezika i svim oblicima komunikacije. Majino zalaganje i rad sa djecom, koja imaju poteškoće u govoru, doprinosi njihovoj socijalnoj inkluziji, smanjuje osjećaj izdvojenosti i doprinosi boljim rezultatima tokom školovanja. Majina ideja, logopedski kabinet Logovox podržana je finansijski i stručno kroz IMPAKT Inkubator poslovnih ideja.