Danijela Simić – “Inlingua”

Danijela Simić, Bijeljina„InLingua“ Centar za strane jezike

Ova poznata latinska izreka prikazuje realan odraz današnjeg načina života, jer što više jezika znamo, veće su nam šanse za postizanje željenih ciljeva. Za učenje nikad nije kasno i vještina uspješne usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku danas je jedan od najvažnijih uslova za zapošljavanje.

Danijela Simić iz Bijeljine je profesorica i sudski tumač za engleski jezik. Studije engleskog jezika završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih studija upisala je i master studije na istom fakultetu, odsjek Američka književnost. U nastavi je već 10 godina, gdje je imala priliku da stekne bogato iskustvo u podučavanju. Dvije godine je radila i kao koordinator za nastavu, što je dosta pomoglo da sagleda preduzetništvo iz više aspekata i da se i sama odvaži u tome smjeru, u čemu je IMPAKT inkubator poslovnih ideja bio odskočna daska.

Pored ogromne ljubavi koju osjeća prema svom poslu, na ideju o osnivanju Centra za strane jezike „InLingua“ došla je upravo zbog toga što privatni centri kao neformalni element u učenju stranih jezika imaju manje grupe učenika, koji su više zainteresovani za učenje i rad, a časovi stavljaju akcenat na praktično znanje.

Danijela kaže da iako učenje stranih jezika ima dugu tradiciju, bar onoliko dugu koliko postoji potreba za povezivanjem i komunikacijom različitih kultura i ekonomija, prema podacima Agencije za statistiku BiH 61% stanovništva ne govori nijedan strani jezik, 30,8% govori jedan, a tek 8,1% govori dva ili više stranih jezika. 

U svome Centru nudi usluge kurseva engleskog, njemačkog i italijanskog, koji se rade na svim nivoima, od pre-school (za djecu od 4-6 godina) pa sve do C2 nivoa, a kursevi su Cambridge međunarodno priznati ispiti te polaznici stiču međunarodno priznatu diplomu. Osim kurseva, radi i prevode, sa i bez pečata sudskog tumača, namijenjeni firmama i fizičkim licima. Uz obuku opšteg, nude i poslovni i specijalistički engleski i njemački jezik. Sve usluge koje se odnose na strane jezike u skladu su s CEFR-om (Common European Framework of Reference for Languages – A1, A2, B1, B2, C1, C2).

„Učenje stranog jezika jest zahtjevan posao koji iziskuje vrijeme i trud, ali se na kraju isplate. Važno je ne odustajati i baviti se njime što više. Važno je vježbati bez straha od grešaka. Jer upravo na njima se uči, a praksa nas čini majstorima.“ – naglašava Danijela.