Home projekt d.o.o. od ideje do željenog objekta

Home projekt d.o.o. Živinice vrši usluge projektovanja svih vrsta objekata, izrade idejnih projekata za potrebe izdavanja urbanističke saglasnosti, kao i izrade glavnih projekata za potrebe izdavanja građevinske dozvole. Usluge 3D vizualizacije i savjetovanja, usluge stručnog nadzora na izgradnji objekata kao i podrške u legalizaciji objekata. Adel Hodžić je preduzetnik i vlasnik poslovnog poduhvata Home projekt d.o.o. Živinice. Realizacija njegove poslovne ideje je finansijski i stručno podržana kroz IMPAKT Inkubator poslovnih ideja.