Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija – plaćanje poreza na dohodak na primanje učenika koji su na obaveznoj učeničkoj praksi

Investicijska fondacija Impakt prenosi vam izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 04-14-1-1568/19 od 15.3.2019. godine koji možete pročitati u nastavku, a koji se tiče plaćanja poreza na dohodak na primanje učenika koji su na obaveznoj učeničkoj praksi.

Zakon o porezu na dohodak
član 6.
 
Firma kod koje je učenik na obaveznoj učeničkoj praksi u okviru dualnog obrazovanja prilikom isplate određenog novčanog iznosa (nagrade) ima obavezu uplate poreza na dohodak na navedeni iznos.
“U vezi sa isplatom određenog novčanog iznosa (nagrade) učeniku koji je na obaveznoj učeničkoj praksi u okviru dualnog obrazovanja, obzirom da Zakonom o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, br. 10/2008, 9/2010, 44/2011, 7/2013 i 65/2013 – dalje: Zakon) takva primanja nisu izuzeta od oporezivanja, isplatilac (firma kod koje se obavlja učenička praksa), ima obavezu uplate poreza na dohodak, prilikom isplate nagrade.
Nadležna obrazovno-odgojna ustanova je obveznik obračunavanja i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (za lica osigurana u određenim okolnostima) za vrijeme obavljanja obaveznog praktičnog rada učenika u toku sticanja obrazovanja i odgoja, u skladu sa propisima penzijskom i invalidskom osiguranju. Mjesečni Iznos navedenog doprinosa propisan je Odlukom o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2014).
Obveznik uplate doprinosa je dužan dostaviti u nadležnu ispostavu Porezne uprave Federacije BiH, shodno propisima o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, obrazac prijave osiguranja za učenika (JS3120 – Prijava/odjava lica osiguranih u određenim okolnostima), za vrijeme obavljanja praktičnog rada učenika u toku sticanja obrazovanja i odgoja. Propisani iznosi doprinosa se uplaćuju mjesečno za svakog učenika koji je obuhvaćen ovim vidom obrazovanja.

Ukoliko vas interesuje više informacija molimo da nas kontaktirate na mail podrskasarajevo@impakt.ba te ćemo vam poslati detaljnije informacije.