JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA BANOVIĆI

Imaš poslovnu ideju i želiš započeti vlastiti biznis?

Unaprijediti postojeći biznis?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim preduzetnicima?

Prijavi se!

Rok za prijave je 15. 9. 2023. godine!

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području općine Banovići , u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Banovići
  • Vlasnici postojećeg  biznisa koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti ili  putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Općine Banovići u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online-prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web-stranici https://www.banovici.gov.ba ili lično na Info-pultu Općine Banovići.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a selmeth@gmail.com
  3. Online-prijavom uz napomenu da je potrebno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Općini Banovići, ulica Alije Dostovića 1, na telefon 035 743 410 ili pak putem e-mail-a selmeth@gmail.com ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a podrskasarajevo@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Općina Banovići organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 01. 08. 2023. godine u 10.00 h u JU Biblioteka Banovići, u sali za održavanje sjednica Općinskog vijeća Banovići, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani općine da prisustvuju prezentaciji.

Prijavni obrazac