JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA LOPARE

Imaš poslovnu ideju ili želiš unaprijediti postojeći biznis?
Procijeniti izvedivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?
Dobiti financijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?
Želite ojačati vlastite poduzetničke vještine?
Dobiti podršku stručnjaka iz različitih područja i mentora u poslovnom rastu i razvoju?
Upoznati i umrežiti se s drugim poduzetnicima?

Prijavi se u IMPAKT inkubator poslovnih ideja!

Rok za prijave 29. 2. 2024. godine!

IMPAKT inkubator poslovnih ideja je cjelovit program inkubacije poslovnih ideja, odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja, a sastoji se od sljedećih komponenti:

  1. Poduzetnička edukacija u trajanju od 6 dana u maksimalnom trajanju od 2 mjeseca usmjerena na izradu poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, tokom koje polaznici edukacije imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka te završna izrada poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i provedba prezentacije poslovne ideje pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne financijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje na području opštine Lopare, u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
  4. Stručna i mentorska podrška u daljnjem rastu i razvoju poslovanja u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko se može prijaviti na program?

  • Fizička osoba sa prijavljenim mjestom prebivališta na području opštine Lopare.
  • Vlasnici postojećeg obrta sa sjedištem na području Lopara koji je registriran do 12 mjeseci od dana objave javnog poziva, zainteresirani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje za proširenje poslovanja (novi proizvodi/ usluge, izlazak na strana tržišta i sl.)

Kako se pijaviti?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili preporučenom poštom – putem obrasca prijave i predajom u pisarnicu Opštine Lopare u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili popunjavanjem obrasca online obrazac za prijavu. Prijavnicu možete preuzeti elektronskim putem na službenoj stranici www.opstinalopare.com ili lično na Info-pultu Općinske uprave.
  2. Elektroničkom poštom – dostavom skeniranog obrasca koji se prema uputama iz prethodne točke može preuzeti na e-mail projektilopare@gmail.com.
  3. Online prijava uz napomenu da je obvezno priložiti rješenje o registraciji već postojećih obrta u polje predviđeno za gore navedeno (2.2).

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se do 29. 2. 2024. godine.
Nakon zatvaranja Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju s aspekta ispunjenja administratvinih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene.

Više informacija možete dobiti u Službi za privredu Opštine Lopare, ulica Cara Dušana 143, na broj telefona 055 650 176 lokal 127 i 128 ili putem e-maila: projektilopare@gmail.com ili na broj telefona: 033 207 812 kao i na e-mail : podrskasarajevo@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informiranja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Opština Lopare organizirat će prezentaciju programa IMPAKT Inkubator poslovnih ideja, koja će se održati 7. februara 2024. godine u Sali Opštine Lopare, s početkom u 11:00 sati, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani da prisustvuju radionici.

Potrebno je popuniti prijavu za informativnu radionicu.

Prijavni obrazac