JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU U BIJELJINI

Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-ap biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim preduzetnicima?

Prijavi se!

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Bijeljina , u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području grada Bijeljina.
  • Organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području grada Bijeljina, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.
  • Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Bijeljina koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.)

Kako aprilicirati na Program?
Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom ili putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Bijeljina u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj stranici www.gradbijeljina.org ili lično na Info-pultu gradske uprave.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a olga.tmusic@gradbijeljina.org.
  3. Online-prijavom – uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Prijave se podnose najkasnije do 31. 08. 2023. godine.

Više informacija moguće je dobiti u gradskoj upravi grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića 1, na telefon +387 (0)55 233 100 ili pak putem e-maila olga.tmusic@gradbijeljina.org ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-maila podrskasarajevo@impakt.ba.


U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad Bijeljina organizovati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 4. 8. 2023. godine u INCOR centru, sa početkom u 10.00 časova, te se ovim putem pozivaju svi zaniteresirani građani da prisustvuju radionici odnosno prezentaciji.

Prijavni obrazac