NOVI CIKLUS JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE U IMPAKT AKCELERATORU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Investicijska Fondacija Impakt u saradnji sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona objavljuje novi ciklus Javnog poziva za učešće u IMPAKT Akceleratoru poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona.

IMPAKT Akcelerator predstavlja sveobuhvatan program akceleracije biznisa s ciljem ubrzanog razvoja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

 1. Poslovna obuka fokusirana na unapređenje poduzetničkih i menadžerskih vještina poduzetnika. Obuka se odvija u periodu od dva (2) do četiri (4) mjeseca, gdje će učesnici imati priliku da uz mentorstvo trenera i eksperata Investicijske fondacije Impakt rade na razradi poslovnih ideja u vidu poslovnog plana i poslovnog modela.
 • Mentorstvo će se realizirati grupno i individualno u skladu sa procijenjenim potrebama, a mogu uključivati teme poput digitalizacije, certifikacije, e-commerc-a, dizajn i redizajn, analiza i razvoj tržišta, zelena ekonomija i slično.
 • Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova.
 • Profesionalne poslovne usluge će rezultirati konkretnim vidovima podrške i alatima za učesnike programa, a u skladu sa definisanim potrebama što može uključivati, ali nije ograničeno na izradu web stranice, izradu marketing strategija, dizajn i redizajn proizvoda, i sl.
 • Umrežavanje obuhvata organizaciju networking evenata, podršku u povezivanju sa potencijalnim partnerima (dobavljačima, klijentima, donatorima, sponzorima, investitorima i sl).
 • Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 19.999,99 KM za pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Tuzlanskog kantona, koji su uspješno završili sve segmente Programa. Sredstva će biti raspoloživa za maksimalno 15 poslovnih poduhvata. Namjena sredstava se odnosi isključivo na sticanje osnovnih (stalnih) sredstava i to: postrojenja i opreme, alata, pogonskog namještaja, nematerijalne imovine (patenti, licence, softverski programi, koncesije), i druga oprema i/ili alati u skladu sa specifičnim potrebama učesnika programa, a čiju opravdanost će procijeniti Komisija za validaciju poslovnih ideja

Ko može aplicirati za program?

 • Poduzetnik (vlasnik i/ili direktor) privrednog društva registrovanog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21) i/ili obrta registrovanog u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/21) u osnovnom ili dodatnom zanimanju koji su registrovani ne kraće od 12 mjeseci i ne duže od 42 mjeseca do dana objave javnog poziva, sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koji imaju ideju / potrebu za skaliranje biznisa i/ili ubrzani razvoj poslovnog modela;
 • Poduzetnik (vlasnik i/ili direktor) privrednog društva registrovanog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21)i/ili obrta registrovanog u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/21),  u osnovnom ili dodatnom zanimanju koji su registrovani ne kraće od 12 mjeseci i ne duže od 42 mjeseca do dana objave javnog poziva sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona zainteresovani za dodatni razvoj poduzetničkih i menadžerskih vještina, skaliranje biznisa, i ubrzani razvoj poslovnog poduhvata: novi proizvodi / usluge, izlazak na nova tržišta, diverzifikacija djelatnosti, digitalizacija poslovanja, e-commerce i sl.).
 • Aplikanti koji su aplicirali u prvom krugu Javnog poziva i koji su prošli administrativnu provjeru, ali nisu bodovno zadovoljili kriterije za prelazak u narednu fazu evaluacije  intervju.

Kako aplicirati na Program?

Prijave i dokumentacija tražena Javnim pozivom podnose na jedan od sljedećih načina:

 • Lično ili poslati preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

Investicijska fondacija Impakt, Šibenska 3, 7100 Sarajevo, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za odabir korisnika Progama IMPAKT Akcelerator na području Tuzlanskog kantona. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

 • Popunjavanjem online prijavnog formulara koji je dostupan na zvaničnoj web stranici Investicijske fondacije Impakt (www.impakt.ba) i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba/) uz obavezno prilaganje dokumentacije tražene Javnim pozivom.
 • E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti na zvaničnim web stranicama Investicijske fondacije Impakt (www.impakt.ba), putem e-mail-a info@impakt.ba, potrebno je priložiti i dokumentaciju traženu Javnim pozivom.
 • Online prijavom – putem linka google obrazac, potrebno je priložiti i dokumentaciju traženu Javnim pozivom.- https://forms.gle/RuxfN5Bj4usYM1DdA

Svi aplikanti koji svoje prijave budu dostavljali elektronskim putem prilažu dokumentaciju skeniranu u boji, a u slučaju odobravanja njihovog učešće u IMPAKT Akceleratoru na području Tuzlanskog kantona, imaju obavezu dostavljanja i štampane dokumentacije, u skladu sa zahtjevima iz Javnog poziva.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do petka, 05.04.2024. godine, što je ujedno i posljednji dan za podnošenje prijava.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti na telefon na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a info@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona organizirati će online prezentaciju IMPAKT akceleratora sa fokusom na adekvatno popunjavanje prijavnog obrasca, putem Zoom aplikacije i to: 15.03.2024. godine u 14.00 h, kojoj je moguće pristupiti putem linka:

https://zoom.us/j/97386235304?pwd=LzQwSDRnOW1hZjB2VkpPNDFIRXI1Zz09

Meeting ID: 973 8623 5304

Passcode: 611896

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji Javnog poziva.

Takođe, informacije možete naći i na

Prilog 4_IMPAKT Akcelerator_Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama