Održivi razvoj i zelena ekonomija lokalnih zajednica

Jaki lolakni partneri su oduvijek bili važan segment poslovanja i rada Investicijske fondacije Impakt. Kroz naše aktivnosti nastojimo jačati i unaprijediti poduzetnički ekosistem u Bosni i Hercegovini i kroz jačanje kapaciteta u lokalnim zajednicama.

Prateći trendove i nastojeći ići u korak sa vremenom, Investicijska fondacija Impakt organizirala je radni sastanak sa preko 20 koordinatora IMPAKT inkubatora poslovnih ideja na kojem se razgovaralo o ciljevima održivog razvoja i zelenoj ekonomiji, odnosno koje su perspektive i primjene u lokalnim zajednicama.

Trening su držali najbolji stručnjaci u ovoj oblasti, Ankica Todorović ispred Odsjeka za okalni ekonomski razvoj i evropske integracije Grada Bijeljina i Mile Pejčić iz Centra za promociju održivog razvoja CEPSUD. Investicijska fondacija Impakt će Centar za promociju održivog razvoja uključiti kao partnetra na budućim aktivnostima vezanim za ovu tematiku.

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju transformativni plan za stvaranje bolje i održive budućnosti za cijeli svijet, a Bosna i Hercegovina je usvojila Okvir za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, kao zajednički dokument svih nivoa vlasti koji utvrđuje šire razvojne pravce, putem kojih vlasti na svim nivoima nastoje doprinijeti ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, odnosno Agende 2020-2030.
Zelena ekonomija je važan segment održivosti i smatra se za jedno od mogućih uspješnih rješenja za poboljšanje ekonomskog rasta a istovremeno smanjenja potrošnje resursa i sprječavanje uništavanja ekosistema. Takođe, obuhvata i kreiranje čistijih radnih mjesta i iznalaženja modela odgovornijeg upravljanja resursima čovječanstva. Ukratko, radi se o ekonomiji koja rezultira poboljšanom ljudskom dobrobiti i društvenom jednakošću uz značajno smanjenje rizika za okolinu.

„Ovo su jako važni elementi lokalnog ekonomskog razvoja, a obzirom da su mala i srednja preduzeća su pokretači privrede, od iznimnog značaja je da se i u poduzetništvo ugrade elementi održivog razvoja i zelene ekonomije. Mi u Investicijskoj fondaciji Impakt smo već našu metodologiju unaprijedili i proširili posebnim dijelovima koji obrađuju upravo ove teme i već imamo i poslovne poduhvate koji, uz našu podršku i mentorstvo, posluju u skladu sa principima ciljeva održivog razvoja i zelene ekonomije“,

rekao je Senajid Đozo, izvršni direktor Investicijske fondacije Impakt.